O firmě

Sedlářovo pekařství

Firmu, známou široké veřejnosti jako pekárna Věchnov a jejíž oficiální název zní Josef Sedlář - Sedlářovo pekařství, založil v roce 1992 současný majitel a ředitel firmy, pan Josef Sedlář. Výstavba pekárny byla započata v březnu roku 1992. Firma zahájila svůj provoz již 1. září 1992, kdy byl upečen první chléb určený k distribuci.

Zpočátku ve firmě pracovalo včetně rodinných příslušníků majitele 8 pracovníků, kteří zajišťovali výrobu a rozvoz pečiva. Po celou dobu své existence se firma snaží inovovat výrobu. Nejrozsáhlejší modernizaci zažila pekárna v roce 2000, kdy byla jedna pec nahrazena dvěma novými. Postupně také přibývalo zaměstnanců, až jejich počet k současnosti dosáhl 18 osob.

Pekárna Věchnov své výrobky distribuuje svým obchodním partnerům v okresech Žďár nad Sázavou, Brno-město a Brno-venkov.

Firma se snaží zaujmout zákazníky především vysokou kvalitou všech svých produktů. Jedinečným, nezaměnitelným a specifickým výrobkem firmy je typický Věchnovský chléb, k jehož výrobě se užívá třístupňového vyvádění kvasů a je tak naprosto vyloučeno užití náhražkových chemických přípravků.

Pro dosažení zdravotně nezávadných potravin má provozovna zaveden systém kritických bodů HACCP.